تاریخ علم و اندیشه

By Amir Gamini

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store and Apple App Store.

Image by Amir Gamini

Category: History

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 21
Reviews: 0
Episodes: 68

Description

گفتگوها و سخنرانی‌هایی دربارۀ تاریخ علم و فلسفه t.me/hisofscience t.me/hisofsci utihs.ut.ac.ir

Episode Date
مهندسی‌زدگی و گزاف‌نمایی در تاریخ علوم دوره اسلامی
Mar 06, 2024
ما چگونه ما نشدیم
Mar 03, 2024
استفاده از علم جدید برای تبلیغ دین
Oct 02, 2023
داروین در کتابهای درسی مدارس ایران
Aug 08, 2023
استعارۀ تصویر مکانیکی جهان
Jul 23, 2023
نگاهی دوباره به فرضیۀ افول علم
Apr 22, 2023
استفاده و سوءاستفاده از تاریخ علم
Aug 24, 2022
زمین تخت و کروی در تاریخ
Aug 03, 2022
چگونه علم دوستی در تمدن اسلامی برساخته شد
Feb 22, 2022
سادگی در تاریخ نجوم
Dec 12, 2021
مرگ فلسفه؟
Sep 04, 2021
زندگی گالیلۀ برتولت برشت
Jul 18, 2021
تحریف ایدئولوژیک تاریخ علم
May 21, 2021
چرا روز مهندس داریم ولی روز ریاضیدان نداریم؟
Mar 01, 2021
مطالعۀ تاریخ علم دوران اسلامی چه فایده‌ای در فهم تاریخ جهانی علم دارد؟
Jan 25, 2021
مبانی ریاضیاتی و مابعدالطبیعی انقلاب علمی قرن هفدهم
Jan 02, 2021
حرکت و سکون زمین نزد ابوریحان بیرونی
Sep 02, 2020
آیا بناهای باستانی رصدخانه بوده‌اند؟
Aug 06, 2020
نگاهی تاریخی به پدیدۀ گذر زهره از مقابل خورشید
Jul 18, 2020
چرا انقلاب علمی قرن هفدهم در غرب اتفاق افتاد
Jun 29, 2020
نقد و بررسی نظریۀ افول علم در ایران و تمدن اسلامی
Jun 14, 2020
سیاره محمودی: محمودخان قمی، اولین دانشجوی ایرانی نجوم جدید در عصر ناصری
May 05, 2020
نظریۀ تکامل در دوران قدیم اسلامی و دوران قاجار
Apr 24, 2020
آیا ایرانیان می‌توانستند کسوف سال 585 قبل از میلاد را پیش‌بینی کنند؟
Apr 07, 2020
بررسی آرای حسین نصر دربارۀ تاریخ علم و نظریۀ تکامل داروین
Mar 27, 2020
چرا علوم قدیم را دست کم می‌گیریم.
Mar 17, 2020
مواجهه با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار
Mar 08, 2020
تحول‌باوری پیش از داروین
Feb 25, 2020
بر شانۀ غول‌ها: خلاصه‌ای از تاریخ نجوم از بطلمیوس تا نیوتن
Feb 24, 2020
آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی سرچشمه گرفته از اسلام بود؟
Feb 23, 2020
رابطه ترویج علم و دانشگاه: درس‌هایی از تاریخ علم
Feb 18, 2020
طالع بینی، شبه علم و ترویج علم
Feb 13, 2020
مصطفی یاوری: بررسی دلایل حرکت زمین در رسالۀ قانون ناصری از عبدالغفار نجم‌الدوله
Feb 13, 2020
ابوذر فرضپور ماچیانی: «آموزش رياضيات در مدرسه‌های علوم دينی تهران در عصر قاجار
Feb 13, 2020
سیدامیر موسوی: نوآوری‌های نجم‌الدوله در تقویم‌هایش
Feb 13, 2020
سید امیر سادات‌موسوی: نکاتی جدید از زندگی نجم‌الدوله
Feb 13, 2020
رضا آقایی: فرقۀ شیخیه و نجم الدوله: پاسخ‌های زین‌العابدین خان به دلایل حرکت زمین در قانون ناصری
Feb 12, 2020
دکترامیرمحمد گمینی: علمای امامیه و نجوم جدید در عصر قاجار
Feb 12, 2020