بین سطور

By BBC Persian Radio

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store.


Category: Government

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 4
Reviews: 0

Description

"بین سطور" به تشریح زوایای ناگفته تحولات و وقایع مهم ایران می پردازد. هدف از این بررسی، درستی‌سنجی روایت‌های کلیدی با توجه به مستندات گذشته و حال، یا شفاف سازی ابهاماتی مشخص است.

Episode Date
انسانیت زدایی از اعدامی – بین سطور
2388
حسین باستانی در این پادکست به بررسی سازوکارِ انسانیت زدایی از محکومان به اعدام می پردازد.
Sep 08, 2021
دولت دلخواه رهبر؛ ویرایش ۱۴۰۰ - بین سطور
1995
این پادکست به بازخوانی نقش آیت الله خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اختصاص دارد.
Sep 07, 2021
معرفی پادکست "بین سطور"
81
"بین سطور" به تشریح زوایای ناگفته تحولات و وقایع مهم ایران می پردازد. هدف از این بررسی، درستی سنجی روایت‌های کلیدی با توجه به مستندات گذشته و حال، یا شفاف سازی ابهاماتی مشخص است.
Sep 06, 2021