ناوکست / Navcast

By Roshan Abady

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store.


Category: Society & Culture

Open in iTunes


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 68
Reviews: 2


 Dec 14, 2018

Meisam Masoumi
 Nov 1, 2018
تاریخچه بشر با روایتی شنیدنی، بسیار لذت‌بخش و آگاهی دهنده

Description

قسمتهای این فصل از ناوکست به صورت پیوسته به کتاب انسان خردمند میپردازند.اینجا بخش به بخش پیش میریم و قصد داریم با هویت خودمون بیشتر آشنا بشیم

Episode Date
قسمت بیست و هفت - به صلاحِ خودتونه
29:12

.تو این قسمت، به بخش میانی از داستان امپراطوریها میرسیم 

NavCast.net

info@navcast.net 

Radio Marz

 

 قهوه ای برای ناوکستیه قهوه برای ناوکست

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Apr 14, 2019
قسمت بیست و شش - رویای امپراطوری
32:53

.تو این قسمت، داستان امپراطوریها رو شروع میکنیم 

NavCast.net

info@navcast.net 

 

 قهوه ای برای ناوکستیه قهوه برای ناوکست

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Mar 31, 2019
قسمت بیست و پنج - طرز کار، پیام و ارزش پول
31:56

.تو این قسمت، از طرز کار، پیام و ارزش پول میگم 

https://navcast.podbean.com

 قهوه ای برای ناوکستیه قهوه برای ناوکست

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Mar 17, 2019
قسمت بیست و چهار - عطرِخوشِ پول
31:59

.تو این قسمت در مورد پیدایش، کاربرد و اهمیت پول میگیم 

https://navcast.podbean.com

قهوه ای برای ناوکستیه قهوه برای ناوکست

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Mar 03, 2019
قسمت بیست و سه - سمت و سوی تاریخ
44:21

تو این قسمت میپرسیم که تاریخ داره به کدوم سمت میره، اتحاد یا افتراق؟

 

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik

Feb 17, 2019
قسمت بیست و دو - خوبی مرد بودن چیه؟
29:25

تو این قسمت میخوایم ببینیم که چرا مردا امتیازات بیشتری تو جامعه دارن

 

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik

Jan 20, 2019
قسمت بیست و یک - جنس و جنسیت
26:49

تو این قسمت به بی عدالتی های جنسی و جنسیتی اشاره میکنیم

پادکستِ آویشن 

 

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik

Jan 13, 2019
قسمت بیست - خلوص نژادی در آمریکا
18:28

 در ادامهٔ بی عدالتیها، تو این قسمت از بی عدالتی ریشه دار در جامعهٔ آمریکا گفتیم .

 

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik

Jan 06, 2019
قسمت نوزده - چرخهٔ معیوبِ عدالت
25:18

 تو این قسمت از بی عدالتی سیستماتیک در جوامع مختلف و بخصوص جامعهٔ هندوستان صحبت میکنیم.

 

Gayomart / کیومرث

طبقات اجتماعی در دوران پارتیان و ساسانی

 

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik

Dec 30, 2018
قسمت هجده - عجایب دیوان سالاری
23:36

تو این قسمت به ادامه موضوع خط میپردازیم

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

Dec 23, 2018
قسمت هفده - بارِ سنگینِ حافظه
24:00
تو این قسمت به اختراعی میپردازیم که به تشکیل امپراتوریها کمک کرد 
 

https://navcast.podbean.com

لینک پادکست جارگوشه

لینک پادکست جیگسا

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

Dec 16, 2018
قسمت شانزده - معتقدینِ واقعی
26:40

تو این قسمت میخوایم ببینیم که، آیا میشه از دست نظامهای ساختگیِ موجود در دنیا رها شد یا نه؟

https://navcast.podbean.com

:لینک پادکست لوگوس

https://hamed0ghadiri.podbean.com/

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

Dec 09, 2018
قسمت پانزده - یک نظام خیالی
22:59

تو این قسمت به دو دستورالعمل همکاری جامع، در دو نقطه از تاریخ بشر میپردازیم.

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

Dec 02, 2018
قسمت چهارده - آینده در راه است
17:32

تو این قسمت به تاثیر کشاورزی بر زندگی انسان و تشکیل قلمروهای انسانی میرسیم.

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

Nov 25, 2018
قسمت سیزده - مداخلهٔ الهی
22:16

تو این قسمت در ادامه انقلاب کشاورزی به دامپروری میرسیم

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

Nov 18, 2018
قسمت دوازده - تلهٔ مجلل
16:50

در این قسمت هم به ادامه انقلاب کشاورزی میپردازیم، و میبینیم که چرا به عقب برنگشتیم

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

Nov 11, 2018
قسمت یازده - بزرگترین فریبِ طولِ تاریخ
21:47

در این قسمت به چگونگی شروع انقلاب کشاورزی میپردازیم و خوب و بد بودن اونرو بررسی میکنیم

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

Nov 04, 2018
قسمت دَه - کشتی نوح
21:07

 در این قسمت همچنان به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در قاره آمریکا رخ داد میپردازیم

https://navcast.podbean.com

:لینک پادکستِ پاراگراف

https://paragraph.podbean.com/

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

Oct 14, 2018
قسمت نُه - طوفان بزرگ
21:41

 در این قسمت هم به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در استرالیا رخ داد میپردازیم

https://navcast.podbean.com

اطلاعات تکمیلی در مورد حیوانات غول پیکر استرالیا

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

Oct 07, 2018
قسمت هشت - ارواح سخنگو
21:46

 در این قسمت هم به اعتقادات و باورهای اجداد دوره گردمون که پیش از انقلاب کشاورزی زندگی میکردن میپردازیم و میپرسیم که آیا جنگ طلب بودن یا صلح جو

https://navcast.podbean.com

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

Oct 01, 2018
قسمت هفت - جامعه پیشرفته واقعی
21:43

در این قسمت به ادامه زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم و میگیم که چرا متخصصین به این جور جوامع میگن جامعه پیشرفته واقعی 

https://navcast.podbean.com

مردمان آچٍی Aché people

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik 

Sep 23, 2018
قسمت شش ـ یک روز از زندگی آدم و حوا
20:58

در این قسمت به زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم 

https://navcast.podbean.com

:موسیقی کوتاهی که حدود دقیقه چهارده میشنوید، صدای ساز بومیان استرالیاست به نام

Didgeridoo - دیجیریدو

:ناوکست در

Twitter Telegram Instagram 

Sep 16, 2018
قسمت پنج - دور زدن ژنوم انسان
16:26

در این قسمت به رهایی تکامل انسان از وابستگی ها فیزیولوژیکی و سرعت بخشیدن به این روند میپردازیم.

درضمن مطالب دو قسمت آخر را هم به طور خلاصه جمع بندی میکنیم

https://navcast.podbean.com

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی

:ناوکست در

Twitter Telegram Instagram

Sep 09, 2018
قسمت چهار - اسطوره پژو
20:31

این قسمت به قدرت تخیلات مشترک انسانی و نقش مهم اونها در شکل دهی جوامع امروزی میپردازه

https://navcast.podbean.com

 قهوه ای برای ناوکستیه قهوه برای ناوکست

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Sep 02, 2018
قسمت سه - درخت ممنوعه
14:12

این قسمت به نقش زبان درایجاد بستری برای همکاری گروههای پرجمعیت و همچنین توانایی افسانه پردازی های مشترک انسانهای امروزی در رسیدن به اهداف بسیار بزرگ میپردازد

جهش ژنتیکی یا خوردن میوه درخت ممنوعه؟

https://navcast.podbean.com

 

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Instagram

Aug 26, 2018
قسمت دو - انسان آشپز
20:30

قسمت دو - انسان آشپز

این قسمت به اهمیت آتش در تکامل بشر، رازگشایی از کد ژنتیکی انسان و موضوعات دیگر میپردازد

https://navcast.podbean.com

 

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی

 

:ناوکست در

Twitter Telegram Instagram

Aug 18, 2018
قسمت یک - حیوانی بی اهمیت
14:45

قسمت یک - حیوانی بی اهمیت

.برای شروع سراغ اجدادمون رفتیم و فامیل هایی که ازشون بی خبر بودیم

.ما تنها گونه انسان نبودیم

.با دونستن بیشتر از آغاز سفر انسان امید کمک به رفع تبعیضات و تعصبات داریم

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی

:لینک وبسایت استرینگ کست 

stringcast.ir

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Instagram

Aug 10, 2018
معرفی ناوکست
01:15

این قسمت معرفی ناوکست.

 

    رو میخونیم و بخش به بخش به زبون محاوره پیش میریم Sapiens اینجا کتاب

http://www.ynharari.com/

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Instagram

Aug 04, 2018