پادکست فارسی ناوکست / Navcast/کتاب صوتی انسان خردمند

By Roshan Abady

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store.


Category: Society & Culture

Open in iTunes


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 294
Reviews: 3

Mohsen
 Sep 1, 2019
هم کتابی خوب و جذاب انتخاب شده و هم شیوه ی ارائه عالیه دستمریزاد


 Dec 14, 2018

Meisam Masoumi
 Nov 1, 2018
تاریخچه بشر با روایتی شنیدنی، بسیار لذت‌بخش و آگاهی دهنده

Description

قسمتهای این فصل از ناوکست به صورت پیوسته به کتاب انسان خردمند میپردازند.اینجا بخش به بخش پیش میریم و قصد داریم با هویت خودمون بیشتر آشنا بشیم

Episode Date
قسمت چهل - آرمان پیشرفت
22:54

تو این قسمت از فصل چهار، داستانهای کهنی که انسان رو از پیشرفت باز میداشتند.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Nov 10, 2019
قسمت سی ونه - دانش تواناییست
26:31

تو این قسمت از فصل چهار، از رابطهٔ دانش و فناوری میگیم.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Oct 13, 2019
قسمت سی و هشت - تعصب علمی
29:03

تو این قسمت از فصل چهار، داستان پایه گذاریِ علوم دقیق رو میشنویم.

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Sep 29, 2019
قسمت سی و هفت - اَبلَه
21:32

تو این قسمت از فصل چهار، فرق عمدهٔ علم نوین با سنتهای علمی گذشته رو بررسی میکنیم.

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Sep 15, 2019
قسمت سی و شش - کشف نادانی
21:46

این قسمت شروع فصل چهار هست و از این به بعد میخوایم ببینیم که چقدر نادان بودیم و چطور متوجه این بلاهتمون شدیم.

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Sep 01, 2019
ویژهٔ واوکست
16:22

این قسمت ویژهٔ معرفی پادکست جدید ما به اسم واوکست هست.

قسمت یک از واوکست، در مورد بعضی لغاتی هست که به واژهٔ گاو ربط دارن.

پادکست فارسی واوکست / Vavcast 

------------------------------------------

پشتیبان این قسمت از واوکست موتور جستجوی هوشمند ترب

لینک دسترسی به تُرُب :

https://torob.ir/

------------------------------------------

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست

Buy Me A Coffee

:ناوکست در

 

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام

 

Aug 18, 2019
قسمت سی و پنج - الههٔ نابینای تاریخ
19:43

این قسمت بخش دوم از پایان بندی فصل سه هست و مطلب رو میبندیم

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Aug 04, 2019
قسمت سی و چهار - سفسطهٔ گذشته‌ نگری
22:53

تو این قسمت با نگاهی به فصلِ گذشته چرایی و چگونگی اتفاقات تاریخی رو بررسی میکنیم

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Jul 21, 2019
قسمت سی و سه - نازیسم
20:16

.تو این قسمت، به بخش پنجم و آخر از داستان ادیان رسیدیم

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Jul 07, 2019
قسمت سی و دو - پرستش انسان
16:20

.تو این قسمت، به بخش چهار از داستان ادیان رسیدیم 

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Jun 23, 2019
قسمت سی و یک - دوگانه پرستی و ادیان طبیعت گرا
37:53

.تو این قسمت، به بخش سه از داستان ادیان رسیدیم 

ساتوری

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Jun 09, 2019
قسمت سی - فایده هایِ شِرک و اِلحاد
37:12

.تو این قسمت، به بخش دو از داستان ادیان میرسیم 

Saga ساگا

NavCast.net 

 
May 26, 2019
قسمت بیست و نُه - ساکت کردنِ برّه ها
24:38

.تو این قسمت، بخش یک از داستان ادیان رو شروع میکنیم 

NavCast.net 

May 12, 2019
قسمت بیست و هشت - وقتی که اونها هم از ما شدن
33:57

.تو این قسمت، به بخش پایانی از داستان امپراطوریها میرسیم 

NavCast.net 

Apr 28, 2019
قسمت بیست و هفت - به صلاحِِ (خودِ مردمه) خودتونه
29:12

.تو این قسمت، به بخش میانی از داستان امپراطوریها میرسیم 

Radio Marz 

Apr 14, 2019
قسمت بیست و شش - رویای امپراطوری
32:53

.تو این قسمت، داستان امپراطوریها رو شروع میکنیم 

NavCast.net 

Mar 31, 2019
قسمت بیست و پنج - طرز کار، پیام و ارزش پول
31:56

.تو این قسمت، از طرز کار، پیام و ارزش پول میگم 

NavCast.net 

Mar 17, 2019
قسمت بیست و چهار - عطرِخوشِ پول
31:59

.تو این قسمت در مورد پیدایش، کاربرد و اهمیت پول میگیم 

NavCast.net 

Mar 03, 2019
قسمت بیست و سه - سمت و سوی تاریخ
44:21

تو این قسمت میپرسیم که تاریخ داره به کدوم سمت میره، اتحاد یا افتراق؟

NavCast.net 

Feb 17, 2019
قسمت بیست و دو - خوبی مرد بودن چیه؟
29:25

تو این قسمت میخوایم ببینیم که چرا مردا امتیازات بیشتری تو جامعه دارن

NavCast.net 

Jan 20, 2019
قسمت بیست و یک - جنس و جنسیت
26:49

تو این قسمت به بی عدالتی های جنسی و جنسیتی اشاره میکنیم

پادکستِ آویشن 

Jan 13, 2019
قسمت بیست - خلوص نژادی در آمریکا
18:28

 در ادامهٔ بی عدالتیها، تو این قسمت از بی عدالتی ریشه دار در جامعهٔ آمریکا گفته میشه 

NavCast.net 

Jan 06, 2019
قسمت نوزده - چرخهٔ معیوبِ عدالت
25:18

 تو این قسمت از بی عدالتی سیستماتیک در جوامع مختلف و بخصوص جامعهٔ هندوستان صحبت میکنیم. 

Gayomart / کیومرث

طبقات اجتماعی در دوران پارتیان و ساسانی

NavCast.net 

Dec 30, 2018
قسمت هجده - عجایب دیوان سالاری
23:36

تو این قسمت به ادامه موضوع خط میپردازیم

NavCast.net 

Dec 23, 2018
قسمت هفده - بارِ سنگینِ حافظه
24:00
تو این قسمت به اختراعی میپردازیم که به تشکیل امپراتوریها کمک کرد 

لینک پادکست جارگوشه

لینک پادکست جیگسا

NavCast.net 

Dec 16, 2018
قسمت شانزده - معتقدینِ واقعی
26:40

تو این قسمت میخوایم ببینیم که، آیا میشه از دست نظامهای ساختگیِ موجود در دنیا رها شد یا نه؟

Dec 09, 2018
قسمت پانزده - یک نظام خیالی
22:59

تو این قسمت به دو دستورالعمل همکاری جامع، در دو نقطه از تاریخ بشر میپردازیم.

NavCast.net 

Dec 02, 2018
قسمت چهارده - آینده در راه است
17:32

تو این قسمت به تاثیر کشاورزی بر زندگی انسان و تشکیل قلمروهای انسانی میرسیم.

NavCast.net 

Nov 25, 2018
قسمت سیزده - مداخلهٔ الهی
22:16

تو این قسمت در ادامه انقلاب کشاورزی به دامپروری میرسیم

NavCast.net 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Nov 18, 2018
قسمت دوازده - تلهٔ مجلل
16:50

در این قسمت هم به ادامه انقلاب کشاورزی میپردازیم، و میبینیم که چرا به عقب برنگشتیم

NavCast.net 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Nov 11, 2018
قسمت یازده - بزرگترین فریبِ طولِ تاریخ
21:47

در این قسمت به چگونگی شروع انقلاب کشاورزی میپردازیم و خوب و بد بودن اونرو بررسی میکنیم

NavCast.net 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Nov 04, 2018
قسمت دَه - کشتی نوح
21:07

 در این قسمت همچنان به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در قاره آمریکا رخ داد میپردازیم

لینک به پادکستِ پاراگراف

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست

 

 

Buy Me A Coffee 

 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Oct 14, 2018
قسمت نُه - طوفان بزرگ
21:41

 در این قسمت هم به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در استرالیا رخ داد میپردازیم

اطلاعات تکمیلی در مورد حیوانات غول پیکر استرالیا

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست

 

 

Buy Me A Coffee 

 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Oct 07, 2018
قسمت هشت - ارواح سخنگو
21:46

 در این قسمت هم به اعتقادات و باورهای اجداد دوره گردمون که پیش از انقلاب کشاورزی زندگی میکردن میپردازیم و میپرسیم که آیا جنگ طلب بودن یا صلح جو

NavCast.net 

Oct 01, 2018
قسمت هفت - جامعه پیشرفته واقعی
21:43

در این قسمت به ادامه زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم و میگیم که چرا متخصصین به این جور جوامع میگن جامعه پیشرفته واقعی 

مردمان آچٍی Aché people

NavCast.net 

Sep 23, 2018
قسمت شش ـ یک روز از زندگی آدم و حوا
20:58

در این قسمت به زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم 

NavCast.net 

Sep 16, 2018
قسمت پنج - دور زدن ژنوم انسان
16:26

در این قسمت به رهایی تکامل انسان از وابستگی ها فیزیولوژیکی و سرعت بخشیدن به این روند میپردازیم.

درضمن مطالب دو قسمت آخر را هم به طور خلاصه جمع بندی میکنیم

 

NavCast.net 

 
Sep 09, 2018
قسمت چهار - اسطوره پژو
20:31

این قسمت به قدرت تخیلات مشترک انسانی و نقش مهم اونها در شکل دهی جوامع امروزی میپردازه

NavCast.net 

Sep 02, 2018
قسمت سه - درخت ممنوعه
14:12

این قسمت به نقش زبان درایجاد بستری برای همکاری گروههای پرجمعیت و همچنین توانایی افسانه پردازی های مشترک انسانهای امروزی در رسیدن به اهداف بسیار بزرگ میپردازد

جهش ژنتیکی یا خوردن میوه درخت ممنوعه؟

NavCast.net 

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی

Aug 26, 2018
قسمت دو - انسان آشپز
20:30

قسمت دو - انسان آشپز

این قسمت به اهمیت آتش در تکامل بشر، رازگشایی از کد ژنتیکی انسان و موضوعات دیگر میپردازد

NavCast.net 

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی

 

Aug 18, 2018
قسمت یک - حیوانی بی اهمیت
14:45

قسمت یک - حیوانی بی اهمیت

.برای شروع سراغ اجدادمون رفتیم و فامیل هایی که ازشون بی خبر بودیم

.ما تنها گونه انسان نبودیم

.با دونستن بیشتر از آغاز سفر انسان امید کمک به رفع تبعیضات و تعصبات داریم 

استرینگ کست

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست

 

 

Buy Me A Coffee  

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی

Aug 10, 2018
معرفی ناوکست
01:26

این قسمت معرفی ناوکست.

 

    یا "انسان خردمند" رو بی کم و کاست ترجمه میکنم و بخش به بخش به زبون محاوره پیش میبرم، ناوکست مطلقاً خلاصهٔ این کتاب نیست Sapiens اینجا کتاب

NavCast.net 

Aug 04, 2018