گوش نیوش های دکتر شیری

By Dr. Shiri

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store.


Category: Social Sciences

Open in iTunes


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 15
Reviews: 0

Description

گفتارهای دکتر شیری درباره عشق، زندگی، معنا، از دست دادن و دوباره برخاستن

Episode Date
گوش نیوش : ایمان توانگری ۹۹ شب اول
66:00
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : لایو اینستاگرامی انتخاب همسر
50:00
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : در زمین دیگران خانه مکن
9:42
undefined NaN, NaN
گوش نیوش :‌ لایو اینستاگرامی من ارزشمند
47:20
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : من دیگه بچه نمیشم دیگه بازیچه نمیشم
11:31
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : بقیه بی دقتند ، تو دقیق باش
12:38
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : لایو اینستاگرامی اهمال کاری و کمال طلبی
42:17
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : بخشیدن، خود گول زدن یا خودسازی؟
19:46
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : لایو اینستاگرامی شفای زنانگی
50:00
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : عادات نیک زیستی در شرایط دشوار
60:00
undefined NaN, NaN
لایو اینستاگرامی خودشیفتگی
23:28
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : فرصت خوب در دوران بد
14:16
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : تو مصرع اول این بیت باش
11:35
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : به خودت نباز
26:29
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : سکوت تقریباً مطلق
06:30
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : نو شدن (لایو اینستاگرام دکترشیری و سهیل رضایی)
47:42
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : جاری ، اما زلال
06:30
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : چه کنیم با آنان که این روزها را برای ایران تلخ تر میکنند؟
08:38
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : پس از کرونا برای ما چه خواهد ماند ؟ بخش دوم
42:00
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : پس از کرونا برای ما چه خواهد ماند ؟ بخش اول
40:40
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : برای پدرت
11:51
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : اهمیت لنگر بودن
14:55
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : آنجا که زیبایی انکار نمی‌شود
29:37
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : با بی معنایی در زندگی چه کنیم ؟
09:58
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : حرف من بخوان از اشاره‌ها
15:38
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : از خودکم بینی تا اعتماد به نفس
43:09
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : هنر مقدس مراقبت از روح
13:22
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : از سفر زندگی تا برکت زندگی
15:57
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : شب رغبت نه آرزو
09:25
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : کورونا‌ کورونا‌ ما داریم‌میاییم
38:13
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : تحلیل فیلم Mine
23:21
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : دیر نکنی
17:16
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : قدم زدن زنى تنها در فلورانس
23:23
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش می‌شود ؟
18:30
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : بسلامتی هر چی مردِ (مرد عشق باش)
14:42
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : درگوشیهای زمستانه
14:03
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : خواب ها به ما چه می گویند
19:14
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : از رنج دختر ایران
10:05
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : حضرت زهرا (س)، اسطوره یا اسوه؟ بخش دوم
51:37
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : حضرت زهرا (س)، اسطوره یا اسوه؟ بخش اول
40:28
undefined NaN, NaN
لایو اینستاگرام : پرسش و پاسخ درباره شفای خودشیفتگی
23:59
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : آیا کار باید حالم را خوب کند ؟
18:07
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : با ۳۰۰ روزت چه کرده ای ؟
9:58
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : پشتگرمی برای لحظات سخت
43:14
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : در جستجوی امید
37:30
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : چرا بعد از جدایى عاطفى نیاز داریم یک درنگ مقدس داشته باشیم؟
39:22
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : نشانه سازی یا نشانه یابی ؟
30:38
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : هزینه رشدت را می دهی ؟
26:14
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : به سلامتی شب های پاییز
10:11
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : بهشت هایی در کنار جهنم
10:39
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : اگر خیانت دیدیم یا خیانت کردیم چه کنیم
13:43
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : رهایی از غم زندگی
12:38
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : ظرفیت غم نخوردن
14:18
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : عشق، ارتباط و ازدواج
16:53
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : با زخم های زندگی چه کنیم ؟
10:07
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : از خودکم بینی و کمال طلبی تا فرزند زمان خود بودن
14:09
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : حواس یه نفر، هنوز بهت هست
18:20
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : خودت را در آیینه جان ببین
08:50
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : چقدر بارتان سبک است ؟
12:36
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : تو شاهزاده ای، فقط با شاه بنشین
16:37
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : نشانه ای برای گم نشدن
11:23
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : وقتی امید از جامعه ای راهزنی می‌شود
05:10
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : مگر این چند روز دریابی
15:24
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : این زن به دردهای خود می‌خندد
18:42
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : پیغمبر عشق
17:36
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : به چشمای تو سوگند
18:20
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : هیچ رابین هودی وجود ندارد !
09:07
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : زمان برای کسی صبر نمی کند
13:52
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت
12:56
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : اگر اینقدر حساسی وارد رابطه عاطفی نشو
10:52
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : کجای پل زندگیت قرار داری ؟
16:05
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : دلگرمی کسی هستی ؟
17:49
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : دقیقا میدانى چه چیزى را باید تغییر دهی؟
16:46
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان ۲
13:34
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان ۱
15:27
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : زنانگی بدون سانسور
16:35
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : می‌توانم فراموشش کنم ؟
05:49
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : به گوش ابلیس غم سیلى بزن
11:00
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : باختن یا بازنده بودن ؟
13:26
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : بگذارید بجنگه یک مرد تا نامرد نشه
04:29
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : طاقت بیار رفیق
26:24
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : برای رهایی از بحران میانسالی مردانه چه کنیم؟
16:18
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : رهایی از حال بد افسردگی
19:59
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : بانق زدن هیچ مردی،مرد زندگیت نمیشه
09:55
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : پسران سلیطه
11:40
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : اگه از عشق میشه قصه نوشت
18:07
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : اینطورى لذت ببر از کارت
28:51
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : تو مصرع اول این بیت باش
11:35
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : نقطه مرجع زندگیت کیست؟
21:47
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : به دختران میهن
20:59
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : تاریخ اسطورگی ات را قلم بزن!
12:55
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : چگونه دوام بیاوریم؟
15:35
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : تو منشین بهارت برود
10:40
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : رومئو در تاویستاک
13:12
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : عشق یا ازدواج
16:53
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : فردیت تو مهمه !
10:06
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : این قطار دوباره سقوط خواهد کرد
16:28
undefined NaN, NaN
گوش نیوش: تمرین عشق در خونه شصت مترى
20:00
undefined NaN, NaN
گوش نیوش «رهایی از غم زندگی»
12:38
undefined NaN, NaN
گوش نیوش : هنوز خیلی فرصت داری !
44:54
undefined NaN, NaN