Framework Conversations

By Davidson Jules

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store and Apple App Store.

Image by Davidson Jules

Category: Self-Improvement

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 0
Reviews: 0
Episodes: 29

Description

Become a Paid Subscriber: https://podcasters.spotify.com/pod/show/davidson-jules/subscribe Join leader, optimist and change maker Davidson Jules as he sits down with some brilliant, inspiring and wonderful guests on their life stories and changes they are making to this world and people's lives. We talk about educational leadership, personal development and topics that matter for sustainable solution. Our goal is to Motivate, Encourage and Inspire! "If your goals don't influence your calendar, they aren't really your goals". Kent Ingle.

Episode Date
Framework Conversations (Trailer)
Jul 04, 2023
Kòmanw kapab gen yon konvèzasyon ki Difisil sanw pa kreye plis KONFLI!
May 07, 2023
Kòman Pouw koupe Fache ak Move ABITID Yo.
Feb 05, 2023
3 Aksyon kap edew rete FOKIS, malgre ou STRESE!
Mar 15, 2022
Pa pran ankenn rezolisyon anvanw reponn 3 kesyon sa yo!
Jan 13, 2022
Ayiti - Lajenès - Sendomeng (E si tout sa yo te di nou yo, se te MANTI… 🤔).
Aug 30, 2021
Poukisa yon Lidè sispann GRANDI?
Jun 21, 2021
Marie Jenny Dorléan yon modèl Lidèship Feminin Poun Ankouraje (ansent a 16 zan daj...CEO Bèlpanyen)
Mar 08, 2021
Yon pi bon lane 2021, depann de Aksyon-Chwa Ak Desizyonw yo...
Jan 11, 2021
Youn nan pi gwo Leson Mwen Aprann Pandan Ane 2020 an... Avèk Etzer Louis Charles
Dec 29, 2020
Okenn echèk pa fatal!
Dec 24, 2020
Kisa Depandans Afektif ye? Avèk Germinie Saintelve ,ki rive geri de patoloji sa apre plizyè ane.
Dec 21, 2020
Kisa Ou vle nan lavi? Kesyon mitik tout akonpaniatè,z. Poukisa? Avèk kotch espirityèl Guersye Beine.
Aug 07, 2020
Poukisa Sante Mantal Ou Osi Enpòtan... avèk Sikològ Natacha Desir!
Jul 17, 2020
Li posib pou se ou ki gen kontwòl evenman yo nan laviw olye ke se evenman yo kap kotwole laviw!
Jul 07, 2020
Yon lidèship ki santrel sou enpotans ak valè moun dabò, toujou bay rezilta!
Jun 20, 2020
Komanw kapab rete fokis sou Rèv ou! Yon konvèzasyon Davidson avèk Dieuvela Bien Aimé pou FC podcast
Jun 04, 2020
Konvèzasyon Davidson Jules ak Etzer Louis Charles jèn Antreprenè, Lidè epi Toastmaster. Liv-li
May 24, 2020
Enpotans liv ak lekti genyen sou kalite moun nou ye jodia ak moun nap ye demen!
Apr 24, 2020
Koman Ou kapab transfome satiman perez ki nan ou a kom yon sous motivasyon pouw kontinye avanse!
Apr 09, 2020
Dirije avèk klèvwayans pandan moman kriz yo!
Apr 07, 2020
Koman talan ak pasyon Ralph pou foutbòl pèmèt li jwenn yon bous etid pou antre nan inivèsite...
Jan 31, 2020
Rezime sezon 1 an
Jan 07, 2020
Moman fen ane, period kote nap pran rezolisyon / fikse objektif pou ane kap antre a.
Dec 29, 2019
Karakteristik ki pi enpotan pou yon lidè!
Dec 24, 2019
4 Fason lidè yo ka kreye relasyon ki dirab!
Dec 21, 2019
Relasyon, aspè ki pi enpotan nan lidèship!
Dec 18, 2019
7 karaktè ke yon moun dwe kiltive
Dec 12, 2019
Prezantasyon Framework Konvèzasyon podcast
Dec 09, 2019