پادکست فارسی انسانک | Ensanak

By Hesam Ipakchi

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store and Apple App Store.

Image by Hesam Ipakchi

Category: Books

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 31
Reviews: 0
Episodes: 55

Description

پادکست انسانک تاملی است در تجربیات زیسته و زندگی جاری به روایت حسام ایپکچی برای دسترسی به متن اپیزودها و یا درج نظرات و پیشنهادها می‌توانید به وب سایت انسانک مراجعه کنید: https://ensanak.com

Episode Date
چهل و نه: سال‌بلعیدگی (۱)
Jul 05, 2024
چهل و هشتم: آفرین
Mar 21, 2024
چهل و هفتم: زوال‌زار
Aug 13, 2023
چهل و شش: آیین درخت گردو
Jun 02, 2023
نوروز هزار و چهارصد و دو
Mar 20, 2023
چهل و پنجم: کسره
Mar 11, 2023
چهل و چهار: طاغوت سوم
Dec 14, 2022
چهل و سوم: درمیانگی
Nov 05, 2022
اپیزود چهل‌ودوم - راه مربی است
Sep 23, 2022
چهل و یکم: آداب حق‌طلبی
Jun 15, 2022
چهلم: مُشکله معاش
May 18, 2022
سی و نهم: آ
May 08, 2022
سی و هشتم: حال خوب
Mar 19, 2022
سی و هفتم: تونالیته شعور
Jan 13, 2022
سی و شش: پنجره
Nov 05, 2021
سی و پنج: زُلفار
Sep 04, 2021
سی و چهارم: ... آخ
Aug 03, 2021
سی و سوم: حا ضاد را
Jun 07, 2021
سی و دوم: گفتی در مقام خُفت
May 01, 2021
پاگرد چهارم - زمستان 99
Mar 19, 2021
اپیزود سی و یکم: ادب جدایی
Mar 09, 2021
اپیزود سی: را
Feb 21, 2021
اپیزود بیست و نه: مرگ [زندگی] مرگ
Feb 03, 2021
اپیزود بیست و هشتم: برای آرزوهایت
Jan 26, 2021
اپیزود بیست و هفتم: مرز من، بدن
Jan 22, 2021
اپیزود بیست و ششم: سقود
Jan 06, 2021
پاگرد سوم - پاییز 99
Dec 20, 2020
اپیزود بیست و پنجم: صدای درد انسان
Dec 06, 2020
اپیزود بیست و چهارم: رموز رخ نمایی
Nov 22, 2020
اپیزود بیست و سوم: پیرامون پیرامون
Nov 05, 2020
اپیزود بیست و دوم: اسب‌ها
Oct 23, 2020
اپیزود بیست و یکم: به احترام هنر
Oct 14, 2020
اپیزود بیستم: گدایان شریف
Oct 07, 2020
پاگرد دوم - تابستان 99
Sep 23, 2020
اپیزود نوزدهم: در اعماق کلمات
Sep 03, 2020
اپیزود هجدهم: سرو صبر قامت
Aug 20, 2020
اپیزود هفدهم: مرهم ِبودا
Aug 06, 2020
اپیزود شانزدهم: استاد یالوم، اجازه؟
Jul 24, 2020
اپیزود پانزدهم: 52 هرتز
Jul 05, 2020
اپیزود چهاردهم: ملال زوجیت
Jun 20, 2020
پاگرد اول - بهار 99
Jun 06, 2020
اپیزود سیزدهم: آن روز آبروی آبرو ریخت
May 29, 2020
اپیزود دوازدهم: ملال، راه کمال
May 22, 2020
اپیزود یازدهم: انسانکم! تماشا کن
May 14, 2020
اپیزود دهم: آفات عشق ورزی
May 11, 2020
اپیزود نهم: نامه‌ای به لودویگ
May 01, 2020
اپیزود هشتم: در حوای زندگی
Apr 26, 2020
اپیزود هفتم: هُش !
Apr 16, 2020
اپیزود ششم: جهان منحصر به فرد من
Apr 09, 2020
اپیزود پنجم: با خود نشستن
Apr 02, 2020
اپیزود چهارم: باورمان را زندگی می‌کنیم
Mar 26, 2020
فصل اول: انسان ِ پساکرونا - خواستن توانستن نیست
Mar 21, 2020
فصل اول: انسان ِ پساکرونا - در نقد عادی شدن زندگی
Mar 19, 2020
فصل اول: انسان ِ پساکرونا - ناباوری؛ رنج چند هزار ساله انسان
Mar 17, 2020
سرآغاز
Mar 07, 2020