زروان نسک (پیرامون اندیشه‌های دکتر شروین وکیلی)

By Soraya Khanjari

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store and Apple App Store.


Category: Books

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 3
Reviews: 0
Episodes: 65

Description

این پادکست به معرفی دیدگاه‌ نظری دکتر شروین وکیلی (نظریه‌ی زروان) و راهبردهای آن برای توانمندسازی من‌ها و نهادها می‌پردازد.نظریه‌ی زروان، دیدگاهی فراگیر و جامع درباره‌ی مفهوم من را پیشنهاد می‌دهد و مسیری شفاف و راهبردی برای توانمندسازی انسان و افزایش ضریب دستیابی او به شادکامی، نیرومندی و معنا ترسیم می‌کند.هدف از ساخت این پادکست، معرفی آثاری است که در دستگاه نظری زروان نوشته شده‌اند و در هر گام و با معرفی هر کدام از این آثار قدم به قدم با این چارچوب نظری و امکان‌هایی که برای شناخت بهتر من‌ها و نهادها و قدرتمند و کامیاب کردن آن‌ها پیشنهاد می‌دهد بیشتر آشنا می‌شویم.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


Episode Date
زروان نسک-قسمت شصت و پنجم (یاربابا حلاج)
Feb 23, 2024
زروان نسک-قسمت شصت و چهارم(احمد شاملو)
Sep 21, 2023
زروان نسک-قسمت شصت و سوم (نیما یوشیج)
Jun 08, 2023
زروان نسک-قسمت شصت و دوم (پروین، سیمین، فروغ)
Apr 28, 2023
زروان نسک-قسمت شصت و یکم(لاهوتی و شاعران انقلابی)
Feb 19, 2023
زروان نسک-قسمت شصتم(ملک الشعرای بهار)
Sep 17, 2022
زروان نسک -قسمت پنجاه و نهم (ارکان سیاست ایرانشهری)
Jul 21, 2022
زروان نسک-قسمت پنجاه و هشتم(مفهوم آزادی در سیاست ایرانشهری)
Jun 06, 2022
(سیاست ایرانشهری) زروان نسک-قسمت پنجاه و هفتم
May 04, 2022
زروان نسک-قسمت پنجاه و ششم(سیمای پارسی)
Apr 01, 2022
زروان نسک-قسمت پنجا‌ه‌وپنجم (زند گلشن راز)
Mar 13, 2022
زروان نسک-قسمت پنجاه و چهارم(سفرنامه هند شمالی)
Feb 13, 2022
زروان نسک-قسمت پنجاه‌وسوم (گاندی)
Jan 30, 2022
زروان نسک-قسمت پنجاه‌ودوم( زند دائو دجینگ)
Jan 09, 2022
زروان نسک-قسمت پنجاه‌ویکم(جامعه‌شناسی تاریخی مکان)
Dec 26, 2021
زروان نسک-قسمت پنجاهم(معرفی کتاب مهرنسک)
Dec 12, 2021
زروان نسک-قسمت چهل‌و‌نهم(سوشیانس)
Nov 28, 2021
زروان نسک-قسمت چهل‌وهشتم(معرفی کتاب خلاقیت)
Nov 14, 2021
زروان نسک-قسمت چهل‌و‌هفتم(معرفی رمان جم)
Oct 31, 2021
زروان نسک-قسمت چهل‌و‌ششم(معرفی کتاب سفر مغان)
Oct 17, 2021
زروان نسک-قسمت چهل‌وپنجم(معرفی کتاب رویای دوموزی)
Oct 03, 2021
زروان نسک-قسمت چهل‌وچهارم(معرفی کتاب اسطوره‌ی یوسف و افسانه‌ی زلیخا)
Sep 19, 2021
زروان نسک-قسمت چهل‌و‌سوم(اسطوره‌شناسی آسمان شبانه)
Sep 05, 2021
زروان نسک-قسمت چهل‌ودوم(معرفی کتاب اسطوره‌شناسی پهلوانان ایرانی)
Aug 22, 2021
زروان نسک-قسمت چهل‌ویکم(معرفی کتاب اسطوره‌شناسی ایزدان ایرانی)
Aug 08, 2021
زروان نسک-قسمت چهلم(اسطوره‌پژوهی در چارچوب نظری زروان)
Jul 25, 2021
زروان نسک-قسمت سی‌ونهم(معرفی کتاب اسطوره‌ی آفرینش بابلی)
Jul 11, 2021
زروان نسک-قسمت سی‌وهشتم(فروپاشی دولت ساسانی)
Jun 27, 2021
زروان نسک- قسمت سی‌وهفتم(خاندان‌های بزرگ عهد ساسانی)
Jun 13, 2021
زروان نسک-قسمت سی‌‌و‌ششم(نظام طبقاتی در عصر ساسانی)
May 30, 2021
زروان نسک-قسمت سی‌و‌پنجم(نهاد حقوقی در عصر ساسانی)
May 16, 2021
زروان نسک-قسمت سی‌وچهارم(معرفی کتاب تاریخ نهاد در عصر ساسانی)
May 02, 2021
زروان نسک-قسمت سی‌وسوم(همسفران سغد و خوارزم)
Apr 18, 2021
زروان نسک-قسمت سی‌و‌دوم(سفرنامه‌ی سغد و خوارزم)
Apr 04, 2021
زروان نسک-قسمت سی‌ویکم(نوروز،فرشگرد و نوسازی هستی)
Mar 21, 2021
زروان نسک-قسمت سی‌ام(جایگاه سکاها در تاریخ و تمدن ایران)
Mar 07, 2021
زروان نسک-قسمت بیست‌‌و‌‌نهم(اشکانیان و بازآفرینی نظم هخامنشی)
Feb 21, 2021
زروان نسک-قسمت بیست‌و‌هشتم(پیدایش امپراتوری روم و جنگ‌های ایران و روم در دوران اشکانی)
Feb 07, 2021
زروان نسک-قسمت بیست‌و‌هفتم(معرفی کتاب تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی)
Jan 24, 2021
زروان نسک-قسمت بیست‌وششم)اسکندر مقدونی و فروپاشی دولت هخامنشی)
Jan 10, 2021
زروان نسک- قسمت بیست‌و‌پنجم(معرفی کتاب اسطوره‌ی معجزه‌‌ی یونانی)
Dec 27, 2020
زروان نسک-قسمت بیست‌‌و‌‌چهارم(تراژدی اودیپ شهریار)
Dec 13, 2020
زروان نسک- قسمت بیست‌و‌سوم(سفرنامه‌ی چین)
Nov 29, 2020
زروان نسک-قسمت بیست‌ودوم(«من» در گنجینه‌‌ی ادب پارسی)
Nov 15, 2020
زروان نسک- قسمت بیست‌و‌یکم(ظهور هویت ملی ایرانی در دوران داریوش بزرگ)
Nov 01, 2020
زروان نسک- قسمت بیستم(مفهوم «داد» هخامنشی)
Oct 18, 2020
زروان نسک- قسمت نوزدهم(معرفی کتاب داریوش دادگر)
Oct 04, 2020
زروان نسک- قسمت هجدهم(معرفی کتاب ایران،تمدن راه‌ها)
Sep 20, 2020
زروان نسک-قسمت هفدهم(جایگاه کوروش در تاریخ جهان)
Sep 06, 2020
زروان نسک- قسمت شانزدهم(معرفی کتاب کوروش رهایی‌بخش)
Aug 23, 2020
زروان نسک- قسمت پانزدهم(معرفی کتاب تاریخ خرد بودایی)
Aug 02, 2020
زروان نسک- قسمت چهاردهم(معرفی کتاب افلاطون، واسازی یک افسانه‌ی فلسفی)
Jul 26, 2020
زروان نسک- قسمت سیزدهم(معرفی کتاب تاریخ خرد ایونی)
Jul 19, 2020
زروان نسک- قسمت دوازدهم(نقد دیدگاه‌های رایج در تاریخ فلسفه)
Jul 12, 2020
زروان نسک- قسمت یازدهم(معرفی کتاب زند گاهان)
Jul 05, 2020
زروان نسک- قسمت دهم(جایگاه داستان‌نویسی در دیدگاه زروان)
Jun 28, 2020
زروان نسک- قسمت نهم(مفهوم زمان در دیدگاه زروان)
Jun 21, 2020
زروان نسک- قسمت هشتم(معرفی کتاب نظریه‌ی منش‌ها)
Jun 14, 2020
زروان نسک-قسمت هفتم(معرفی کتاب روانشناسی خودانگاره)
Jun 07, 2020
زروان نسک- قسمت ششم(راهبردهای نظریه‌ی زروان درباره‌ی بازسازی مفهوم قدرت)
May 31, 2020
زروان نسک- قسمت پنجم(نقد و بررسی مفهوم قدرت)
May 17, 2020
زروان نسک - قسمت چهارم(مفهوم قدرت از دیدگاه زروان)
May 10, 2020
زروان نسک- قسمت سوم(نقد و بررسی روش‌های رایج تاریخ‌پژوهی در جوامع امروز)
May 04, 2020
زروان نسک- قسمت دوم(معرفی و نقد نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده)
Apr 23, 2020
زروان نسک- قسمت نخست(معرفی نظریه‌ی زروان)
Apr 15, 2020