پادکست هایبری

By Misagh Laghaei

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store and Apple App Store.

Image by Misagh Laghaei

Category: Football

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 0
Reviews: 0
Episodes: 8

Description

پادکست هایبری، کاری از گانرزتراست به بررسی باشگاه آرسنال می پردازد

Episode Date
پادکست هایبری - قسمت 12 - گذشته تلخ، آینده مثبت
Dec 18, 2020
پادکست هایبری - قسمت 11 - روند سینوسی، امید به پیشرفت
Nov 13, 2020
پادکست هایبری - قسمت 10 - توپچی ها و شیاطین سرخ
Nov 01, 2020
پادکست هایبوری - قسمت نهم - تاکتیک، تاریخ، تحلیل
Oct 23, 2020
پادکست هایبوری - قسمت هشتم - آرسنال در مسیر درست
Oct 14, 2020
پادکست هایبوری - قسمت هفتم - پیروزی مقابل وستهم و لستر
Sep 25, 2020
پادکست هایبوری - آغاز فصل 20/21
Sep 18, 2020
پادکست هایبوری - قهرمانی آرسنال در جام خیریه
Sep 06, 2020