دینگو

By رادیوفردا

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store and Apple App Store.


Category: Society & Culture

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 5
Reviews: 0
Episodes: 16

Description

دینگو در ریشه زبان‌های هند و اروپایی یعنی زبان، پادکست «دینگو» درباره زبان‌های باستانی است که در فلات ایران واطراف آن رایج بوده است. در دینگو نمونه‌هایی از زبان‌‌ها و حتی موسیقی‌های باستانی را خواهید شنید، زبان‌هایی که بعضی از آنها منقرض شده‌‌اند و بعضی تغییر شکل پیدا کردند و به دوران معاصر ما رسیده

Episode Date
اشکانیان و تیر آخری که ایران را نجات داد
Jul 02, 2024
زبان شاهان و عارفان، با پژواکی در ارمنی
Jun 25, 2024
ریشه‌یابی فارسی در پارسی
Jun 11, 2024
از مادربزرگ زبان فارسی چه می‌دانیم؟
Jun 04, 2024
مرکز ایران و زبان‌های ناشناخته آن
May 21, 2024
مادها، مردمانی با زبانی گمشده در تاریخ
May 14, 2024
چنین گفت زرتشت
Apr 30, 2024
حماسه‌های شاهنامه و زبان‌های ایرانی شرقی
Apr 16, 2024
خواهر کوچک زبان‌های ایرانی
Apr 02, 2024
نوروز و ریشه‌هایش در مردمان گوناگون
Mar 19, 2024
خویشاوندان زبان‌ فارسی در اروپا
Mar 05, 2024
زبان‌های آریایی و کشف یونس آکسفوردی
Feb 20, 2024
زبان ایلامی، زبان کهن جنوب ایران
Feb 06, 2024
نقشه‌ای از زبان‌های کهن فلات ایران
Jan 23, 2024
زبان‌‌های رایج تمدن‌‌های کهن
Jan 09, 2024
پادکست دینگو - بزودی از رادیوفردا
Jan 03, 2024