Feminist Mekan'da Cuma Buluşmaları

By Feminist Mekanda Cuma Buluşmaları

Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store.


Category: Philosophy

Open in Apple Podcasts


Open RSS feed


Open Website


Rate for this podcast

Subscribers: 2
Reviews: 0

Description

Kasım 2018’den bu yana Feminist Mekan’da gerçekleştirdiğimiz Cuma Buluşmaları podcast olarak yayında.

Episode Date
Zehra Keleş ile “Kafir Devletten Erkek Devlete: Nasıl Feministleştik?”
53:23
İslamcı, İslami, ya da siyasal İslam... Bir şekilde hayata nizam verme niyetinde olan ve Türkiye'de başörtüsü eylemleri kanalıyla konsolide olan toplumsal hareketin içinden kadınların adı konmamış feminizmini, anti-feminizmini ve bugüne evrilerek taşınan mücadele alanlarını konuşuyoruz.
Jun 29, 2020
Seven Kaptan ve Irmak Saraç sohbet ediyor: Kadın Cinselliği ve Sağlığı
56:27
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr Irmak Saraç ve Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan birbirlerine soracakları profesyonel olmayan sorulara profesyonel yanıtları ile kadın cinselliğini ve kadın sağlığını konuşuyor!
Jun 25, 2020
Feyza Akınerdem ve Nükhet Sirman ile “Türk Dizilerinde Feminizm Nereye Kadar?”
39:37
Televizyondaki yerli diziler gerçekten de kadınlara yönelik şiddeti körüklüyor mu? Emine Bulut cinayetinden sonra gündeme gelen bu konu, diziler tarafından ciddiye alındı ve şiddeti üzerine tartışılması gereken bir sorun olarak temsil etmeye çalıştılar.  Bu konuşma, dizilerdeki şiddet temsilinin yol açtığı sorunları, dizilerde feminizm yapmanın sınırları bağlamında tartışmaya açıyor.
Jun 22, 2020
Üzüm Derin Solak ile “İstanbul Eğlence Kültüründe Kadın Olmak”
30:43
Eğlence sektöründe, gece hayatında olup bitenleri, kadın olarak eğlenmeyi konuşalım, sektörde çalışan kadınların, eğlenmeye gelenlerin deneyimlerini paylaşalım diyoruz. Peki ya kuliste neler oluyor? Kuir mekan deneyimi ve hikayesinden hareketle eğlence sektöründe eşitlik konusunu tartışmaya çağırıyoruz.
Jun 18, 2020
Müge Yetener ile “Cinsiyet Hormonları ve Kadın Sağlığı: Menstrüasyondan Menopoza”
32:38
Menstrüasyondan (regl döngüsü) başlayarak kadınların ruh, beyin, kemik, cilt sağlığını ve cinselliklerini etkileyen hormonlar, ilerleyen yaşlarda yani hormonlar artık yetersiz kaldığında kadınlardan esirgeniyor. Kadınlar biyoeşdeğer hormonları değil, sentetik hormonsuları kullanmak zorunda kalıyorlar. Bunun kadınlar için bedeli ise çoğu zaman sağlıklarını yitirmek ya da hormondan tamamen kaçınmak oluyor. Üstelik bu hormonlara yüklenen işlev menopozda “kadınlığı geri getirmek”. Halbuki cinsiyet hormonları sağlık demek. Menstrüasyon nedir, sağlıklı regl nasıl olur? Östrojen ve progestron nedir? Hormonal denge bozulduğunda neler yaşanır? Tıp dünyası menopoza uzunca bir süre nasıl yaklaştı ve bunun kadınlara bedeli ne oldu? Çeşitli şekillerde gündeme gelen hormon kullanımı konusunu bu sorular etrafında feminist, hekim ve fonksiyonel tıp yolculuğundaki Müge Yetener ile konuşuyoruz.
Jun 15, 2020
Çimen Günay-Erkol ve Nurseli Yeşim Sünbüloğlu ile “Eleştirel Erkeklik Çalışmalarının Dünü Bugünü”
39:35
Eleştirel erkeklik çalışmaları, feminizmin içinden doğmuş ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi ile dirsek teması içinde gelişmiştir. Eleştirel erkeklik çalışmaları neden gereklidir? Feminist mücadele ve araştırmaya katkısı ne olabilir? Bu soruların cevaplarını vermeye çalışırken, aynı zamanda, bu alanın temel kavramlarına değineceğiz ve bu kavramların tarihsel gelişimini tartışma konusu edeceğiz. Günümüzde eleştirel erkeklik çalışmaları hangi önemli sorularla meşgul ve hangi alanlarda etkinlik gösteriyor? Eleştirel erkeklik çalışmalarının güncel politik ortamı anlamaktaki katkısı ne olabilir? Bu soruların izini sürerken toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin yeni biçimlerini konuşuyoruz.
Jun 11, 2020
İlksen, Ecemen ve Sema ile Türkiye’de Transfeminizm Mücadelesi: Dünden Bugüne Yarın için Notlar
1:08:03
İlksen, Ecemen ve Sema ile Türkiye’de Transfeminizm Mücadelesi: Dünden Bugüne Yarın için Notlar Transfeminizm nedir? Türkiye’de transfeminizme neden ihtiyaç duyulmuştur? Türkiye’de trans hareketi tarihsel olarak nasıl dönüşümler geçirmiştir? Bir trans erkek neden feministlerle birlikte mücadele etmek ister? Erkek olmak bir avantaj mıdır? Trans kadınlar natrans kadınlara göre daha dezavantajlı mıdır? Hangi cinsiyet kimliği daha avantajlıdır? Kadın olunmaz kadın doğulur mu, yoksa kadın doğulmaz kadın olunur mu? İkili cinsiyet sistemi nedir? Nasıl çalışır? Kimleri içerir? Kimleri dışarıda bırakır? Transnormativite nedir? Kadınlığın ve erkekliğin ölçüsü nedir? Kadınlık ve erkeklik görünen, tespit edilebilen veya hesaplanan şeyler midir? Bedenimiz bizimdir derken başka bedenlerle nasıl şiddetsiz ilişiler kurabiliriz? Feminizmin ve trans aktivizmin beden politikalarını, vegan aktivizmi ile nasıl birlikte düşünebiliriz? Trans Dışlayıcı Radikal feminizm olgusu nereden ortaya çıkmıştır? Trans dışlayıcı radikal feminizm olgusuna dair güncel çatışma ve tartışmaları toplumsal cinsiyet karşıtı muhafazakâr ideolojiler bağlamında nasıl değerlendirebiliriz? Aktivist alanlarda şiddet, dışlama, marjinalleştirme, ifşa kültürü, çatışma ve kutuplaşma gibi sorunların ötesine geçebilmek için ne tür yöntemler izleyebiliriz? Translar ve natrans kadınlar neye öfkeli? Heteropatriarkal sistemin bize yaşattığı duygularla nasıl başedebiliriz? Şiddetsiz iletişim ve mücadele yöntemleri neler olabilir? Feminizmden ne bekliyoruz, nasıl bir feminist özne, nasıl bir gelecek tahayyül ediyoruz? Tüm bu sorular etrafında kişisel hikayelerimizi paylaşıyor, benim de söyleyecek sözüm var, benim de hikayem var diyen herkesi …. podcasti dinlemeye bekliyoruz. Feminizm yaşatır. Trans candır, güzeldir.
Jun 08, 2020
#SusmaBitsin Platformu ile sektörde taciz, şiddet, mobbing ve mücadeleyi konuşuyoruz!
25:09
Küresel sinema sektöründeki cinsel taciz ve saldırıları kamuoyunun gündemine getiren #MeToo hareketinin dünya genelinde yarattığı rüzgar ve tartışmaların ardından, Türkiye’de sinema, TV ve tiyatro alanından kadınların oluşturduğu #SusmaBitsin platformu ile sektörde taciz, şiddet, mobbing ve mücadeleyi konuşuyoruz.
Jun 04, 2020
Zeynep Gülru Göker ile “Anı, Hikâye, Müzakere: Dijital Kızkardeşlik”
40:42
Zeynep Gülru Göker ile web sayfalarının feminist hafıza çalışmalarında ve feminist siyasetin müzakeresindeki rolünü tartışıyoruz. Konuşmanın temelini oluşturan araştırma, 5Harfliler, Çatlak Zemin ve Reçel-Blog’u kapsayan içerik analizi ve derinlemesine görüşmelere dayanıyor.
Jun 01, 2020
Gamze Arslan ile “Kanayak’ta Bedenin Dili, Şiddetin Seyri” Kolaylaştırıcılar: Olcay Akyıldız ve Zeynep Uysal
1:03:25
Dünya kime ait? Bedenlerimiz kimin? Sürüklenen, çürüyen, parçalanan bedenlerin berisindeki kadınlar, sahip olmayanlar... Gamze Arslan'ın tekinsizin alanında yarattığı zamansız ve mekansız dünyaları, şehirde, fabrikada, evde, kasabadaki bildik görünen hayatları, büyümeyi, yok olmayı, ölüp de dirilmeyi, yeniden doğmayı anlatan öyküleri üzerinden şiddeti ve bir savaş alanı olarak bedeni konuşacağız.
May 27, 2020
Filiz Karakuş ve Gülnur Acar Savran ile “Feminist grevler, ulusötesi dayanışma ve patriyarkanın değişen biçimleri” Kolaylaştırıcı: Selin Çağatay
1:09:57
2016’dan bu yana feminist hareketin dalga dalga dünyanın her yerine yayılması ve uluslararası feminist grev deneyimleri bize ne söylüyor? Ne tür soruları teşvik ediyor? Feminist politikanın kapsamı genişledi mi? 2019 dünyasında patriarkanın ve patriarkaya karşı mücadelenin kapsamı, öncelikli talepleri neler gibi gözüküyor? Kadınların kurtuluşuna ilişkin yeni analizler mi gündemde? Uluslararası feminist grev hareketinde öne çıkan %99 feminizm manifestosu güncel mücadelenin anahtarı olabilir mi? Filiz Karakuş, Gülnur Acar Savran ve Selin Çağatay’la bu sorular etrafında bir tartışma yürütüyoruz.
May 25, 2020
Haziran Düzkan ve Pınar Üzeltüzenci ile “Susamayanlar ve duyulmayanlar: Rap kültüründe cinsiyetçilik ve kadınlar”
40:20
Haziran ve Pınar bu sunumda son zamanlarda giderek popülerleşmesine rağmen özellikle Türkçe’de neredeyse sadece erkeklerin seslerinin duyulduğu hip hop ortamındaki cinsiyetçiliğin izini sürüyor; aynı zamanda kesişimsel bir çerçeveden sınıfçılık ve elitizmden ne çektiklerine de değinmeye çalışarak.
May 21, 2020
Nehir Kovar ile “Sara Ahmed’in Duygular Metodolojisi”
34:53
Sara Ahmed, bir “mutluluk” hissinin nasıl bir vaade dönüştüğünü, vaadin uzun vadede nasıl ve hangi mutsuzlukların üstünü örtmede kullanıldığını tartışır (Mutluluk Vaadi, 2015). Yapışan şeyler (sticky things) olarak duyguların belli mekanları nasıl kapladığının izlerini sürer. Bu sosyal bilimlerde, duyguların teoriye dönüşü (affective turn) olarak ifade edilen bir düşünme hattının icracılığı, yani duygulanımlar dolayımıyla bir toplumsal analiz. Biz de Sara Ahmed’in çalışmalarındaki bu yöntemsel dönüşü ve bir kurumda (aile yemek masası, üniversite heyetleri vd.) feminist olarak var olmanın “tat kaçıran” olmak anlamına nasıl dönüşebildiğini konuşuyoruz.
May 18, 2020
Sema Kaygusuz ile “Başkalarının Hayatı: Yüzleşme, Beden ve Kahkaha” Kolaylaştırıcılar: Olcay Akyıldız ve Zeynep Uysal
1:03:55
Bir yazar başkalarının hayatını mı anlatır okura? Rimbaud “ben bir başkasıdır” demişti. Beni yazmanın yolu ötekinden ötekini anlamanın yolu da benden geçiyor. Sema Kaygusuz bu ötekilik hallerini çok genişleten bir yazar. İnsana, insan olmayana, doğaya, doğaüstüne, politik ötekilere, kadınlık hallerine hepsine aynı dikkatle bakıyor. Bitmiş bir yerden söylemiyor sözünü: her defasında hem şaşarak hem de anlamaya çalışarak bakıyor dünyaya. Biz de Kaygusuz’un hem düşünce yazıları hem de kurmaca eserleri arasında dolaşırken Barbarın Kahkası’ndan yola çıkıp Medusa’nın Kahkahası’na ulaşmaya çalışacağız. Çünkü biliyoruz ki bedenimize de benliğimize de ancak cesur gülüşlerimizle meydan okuyarak sahip çıkabiliriz.
May 14, 2020
Rümeysa Çamdereli ve Zehra Keleş ile “Kategorilerden taşmak, duvarlarda gedik açmak: Bugünün Türkiye’sinde Müslüman Feministler”
1:04:27
Eylem alanlarından, ortak gündemli toplantılardan, yazıp çizdiklerimizden gözümüz ısırıyor birbirimizi. Köprüler bizi mütemadiyen feminist gündemde bir araya getirse de, somut taleplerin ötesini; feminizmi anlama, yorumlama ve yaşama biçimlerimizi konuşmaya başladığımızda duvarların hala orada olduğunu fark ediyoruz çoğu zaman. Tam da Kamla Bhasin'in söylediği gibi; uluslar, dinler, sınıflar, toplumsal hareketler... gündelik hayatımızda onca duvarla yaşarken, farklı feminist pozisyonların birbirini anlamak için buluştuğu,birbirinin "hala" önemli bulduğu, kendini tanımlarken referans aldığı duvarlar hakkında konuştuğu, tam da bu yolla duvarlarda gedik açtığı bir söyleşi hepimize iyi gelecek. Bugünün Türkiyesi'nde Müslüman feminist olmayı, kategorileri ve onlardan taşmayı Rümeysa Çamdereli ve Zehra Keleş ile konuşuyoruz.
May 11, 2020
Özlem Türkdoğan ile “Kadınlara yapışmış bir sıfat olarak infertilite”
57:11
İnfertilite (kısırlık) kadınlar ve erkekler için ortak sağlık problemi olması gerekirken, patriyarkal annelik kurulumları içinde yalnız kadınların sahip olduğu, sebep olduğu bir problem gibi algılanmaktadır. İnfertilite ile karşılaşmış kadınlar için patriyarkal baskı “Doğuran kadın kadındır” şeklinde kodlanır. Bu kodlama biçimi ile damgalanan kadınlar anne olmadıkları/olamadıkları durumda kadın olamazken, doğurganlıkları insan olmalarının, doğuramamaları ise kadın olmalarının önüne engeldir.
May 06, 2020
Nermin Yıldırım ile edebiyat ve bellek üzerine sohbet. Olcay Akyıldız ve Zeynep Uysal’ın kolaylaştırıcılığıyla…
47:33
Nermin Yıldırım üretken bir yazar. Sözünü sakınmayan, anlatacaklarını okurdan sakınmayan ve farklı temalarda gezinse de metinlerini ortak anahtar kavramlar etrafında düşünmemize imkan veren bir yazar. Hayalen ya da sahiden hep birileri gidiyor romanlarda, kimi zaman bir arayış kimi zaman bir kaçış içinde bu karakterler... Bir de geride kalanlar, dillendirilenler, söylenmeyenler. Hepsinin ortak özelliği cesurca, çıplak ama güçlü bir dille aktarılıyor olmaları. Bu hafta Nermin Yıldırım ile edebiyat ve hafıza üzerine konuşurken kaçınılmaz bir biçimde sözümüzü kadın yazar olmaya, edebiyat tarihinin cinsiyetçi yaklaşımlarına ve feminist edebiyat kuramına da getireceğiz. İlk kitabından bu yana pek çok kadın karakteri özellikle birbirleri ile diyalogları ve çatışmaları üzerinden cesurca anlatan yazara kaynaklarını, mesele edindiklerini ve planlarını soracağız.
May 04, 2020
Cemre Baytok ve Perihan Meşeli ile cinsel taciz-saldırıda kadının beyanı sonrası politik ve hukuki süreçleri konuşuyoruz
49:04
“Kadının beyanı esastır” ne anlama geliyor? Dünyadan da örneklerle Türkiye’de nasıl bir ihtiyaçtan bir talep/ilke/ifade olarak ortaya çıktı ve feminist hareketin bu bağlamda ne tür deneyimleri var? Feministlerin müdahaleleriyle dönüştürmeye çalıştıkları hukuk alanı bunun neresinde? Hukuksal süreçlerde kadının beyanı nasıl esas alınır? Peki bildiğimiz anlamda hukuksal süreçlerin (soruşturma, mahkeme, vs.) ötesinde, erkek şiddeti/cinsel şiddetle mücadelede ifşa ile kadının beyanının esas alınması arasında nasıl bir ilişki var? Cemre Baytok ve Perihan Meşeli ile cinsel taciz-saldırıda kadının beyanı sonrası politik ve hukuki süreçleri konuşuyoruz.
Apr 30, 2020
Gülnur Acar Savran ve Nükhet Sirman ile “Feminist özne mümkün mü?”
1:04:32
Kadın olma/feminist olma ekseninde feminist özneyi ve feminist politikayı bir kez daha ele alacak Gülnur Savran ve Nükhet Sirman arasında bir diyalog. Feminist politikanın kurduğu özne ile toplumsal konum arasında ne tür bir ilişki olduğunu sorgulayan bu diyalog, feminist öznenin tekil bir özne olup olmadığını da gündeme getirmeyi amaçlıyor.
Apr 27, 2020
Burcu Kalpaklıoğlu ile “Vaizelerin fetva pratikleri: Alo fetva hattıyla gündelik hayata rehberlik etmek ve aileyi yönetmek”
45:43
Burcu Kalpaklıoğlu, İstanbul Müftülüğü'ne bağlı Alo Fetva Hattı'nda yaptığı saha çalışmasından yola çıkarak bizlere vaizelerin gündelik hayat ve aile problemlerine nasıl cevap verdiklerini anlatacak. Vaizeleri Diyanet ile soru soran insanlar arasında bir aracı olarak ele alarak bu pozisyonda nasıl yorumlar getirdiklerini, nasıl stratejiler ürettiklerini ve nasıl motivasyonlara sahip olduklarını tartışacak ve kadın olarak fetva verirken yaşadıkları zorluklardan bahsedecek
Apr 23, 2020
Şahika Yüksel ve Şebnem Korur Fincancı ile “Cinsel istismar-saldırı sonrasını tıbbi, psikolojik açıdan değerlendirme ve adli tıp süreçleri”
52:36
Cinsel saldırı ve istismar gibi tanığın olmadığı suçlarda tıbbi ve psikolojik değerlendirme ile adli tıp süreçleri çok önemli bir tutuyor. İnanılması kanıtlanması zor, çok kez fiziksel delili de olmayan bir durumu açıklamak, polis ve adliye aşamalarını sürdürmek çok meşakkatli bir iş. Çoğu zaman takip ettiğimiz davalardan aşina olduğumuz bu süreçlerin nasıl işlediğini Şahika Yüksel ve Şebnem Korur Fidancı'dan dinliyoruz.  
Apr 20, 2020
Seven Kaptan ile Klişeler, Efsaneler, Gerçekler: Cinselliği Konuşuyoruz
35:20
Çoğu zaman üstü kapalı, açıkça olsa bile genellikle sınırlı sayıda kişi ile konuşabildiğimiz cinselliğimizi birlikte tartışalım istedik. Cinsel organlar nasıl çalışır, cinsel işlevlerimiz neler, olur da bozulursa nasıl tamir ederiz, efsaneler/klişeler bize ne vadediyor, bizden neler götürüyor gibi birçok başlık var masada. Hadi ilk soru spoiler gelsin hatta: kadın cinsel organının ismi nedir?
Apr 15, 2020
Melda Yaman ile Krize Feminist Bir Gözle Bakalım
1:02:04
Kriz kadın istihdamını hem dolaylı hem dolaysızca etkiliyor, krize karşı alınan “tedbirler” kadınların hane içindeki yükünü ağırlaştırıyor, krizlerle birlikte güç kazanan muhafazakâr politikalar erkek egemenliğini pekiştirip, kadınların hayatını daha da güçleştiriyor. Sözün özü, sermayenin krize yanıtı ve kriz sonrası sermayenin ve toplumun yeniden yapılanması, büyük ölçüde kadınların emeği ve bedeni üzerinden şekilleniyor. Ancak, öbür yandan, kriz kadınların sermayeye ve ataerkiye karşı mücadelesi için, feminist mücadeleyi daha ileriye taşımak için yeni olanaklar da açıyor. Bu bakımdan, feminist gözle “yeni bir dünya” ufkunu tazelemenin zeminini de kuruyor.
Apr 13, 2020
Özge İzdeş ile Kriz ve Çalışma İlişkisi Üzerine: Krizlerin Cinsiyet Eşitsizliği Açısından Sonuçlarına İlişkin Geçmiş Deneyimler ve Beklentiler
47:32
2018 Ağustos ayında kendini döviz krizi olarak ortaya koyan yaşadığımız krizin enflasyon ve durgunluğun birleşimi olan stagflasyonu getirdiği ve enflasyon ve işsizliğin şimdiden can yakmaya başladığı görülüyor. Krizlerin kadınların ve erkeklerin istihdamına ve toplam çalışma yüküne olan etkileri, krizlerin dinamiklerine, etki alanlarına göre farklılık gösterir. Bu toplantıda Türkiye'nin yaşadığı son dönem ekonomik krizlerin istihdama ve toplam çalışmaya etkisi üzerinden bu dinamikler tartılarak geçmiş deneyimler ışığında içinde bulunduğumuz krizin olası sonuçlarına ilişkin öngörüler tartışılacaktır.
Apr 08, 2020
Feride Eralp ile Diyanet protokolleri ve ailenin mutlak bütünlüğü çerçevesinde hayatlarımız nasıl şekilleniyor?
38:33
Feride Eralp, ilk olarak 21. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı için hazırladığı sunumla, aile-temelli politikaları ve bunların Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilişkili vakıf-dernekler ile imzalanan protokollerle nasıl şekillendiğini, sosyal alanı da nasıl şekillendirdiğini tartışacak. Diyanet genel anlamda sosyal politika içerisinde nasıl bir rol üstleniyor? Bütçe bunun neresinde? Bunun aileyi (ve dolayısıyla kadınları) bir sosyal hizmet 'taşeronu' olarak kurumsallaştıran politikalarla ilişkisi ne? Bu biz kadınların, feministlerin mücadele zeminini nasıl etkiliyor/değiştiriyor mu?  
Apr 06, 2020
Esra Yıldırım ile Kadınlar Neden Evlenir ve Nasıl Boşanır?
1:01:01
M. Esra Yıldırım, Yeni Bir Hayat Kurmak-Kadınlar Anlatıyor: Babalık, Evlilik ve Boşanma isimli kitabında boşanma deneyimi olan 28 kadınla Türkiye’nin 7 ilinde gerçekleştirdiği görüşmeler aracılığıyla kadınların evlilik kurumuna giriş süreçlerini, evliliği nasıl deneyimlediklerini, boşanmaya nasıl karar verdiklerini ve üzerine çokça konuşulan boşanma sonrası yaşamlarını nasıl kurduklarını irdeliyor.
Apr 02, 2020
Ceren Lordoğlu ile kitabı “İstanbul’da Bekar Kadın Olmak” üzerine
34:30
Ceren Lordoğlu, İstanbul'da Bekar Kadın Olmak adlı kitabında, toplumsal cinsiyet ve mekan arasında karşılıklı örülen ilişkiye bakıyor. İstanbul'un üç farklı ilçesinde yürüttüğü araştırma ile bekar kadınların yaşamlarındaki mekanla ilişkili sınırlandırma ve özgürleştirme imkanlarını görünür kılmaya çalışıyor. Farklı sosyal ve sınıfsal konumlardan kadınlar yaşadıkları sınırlandırmalara karşı mahalle, komşuluk, aile ilişkilerinde ne tür taktikler geliştiriyorlar? Sosyal politikalarda gözetilmeyip mahallede nasıl gözetleniyorlar? https://www.catlakzemin.com/wp-content/uploads/2020/03/podcast-3-ceren-lordoglu.mp3
Mar 30, 2020
Feryal Saygılıgil ve Necla Akgökçe ile kitapları “Bir Kadın Grevi, Serbest Bölgede Kadın Olmak
44:30
Novamed grevi, mücadele tarihimizde sınıf mücadelesiyle kadın mücadelesinin birleştiği bir deneyim olarak önemli bir yer tutuyor. Feryal Saygılıgil, Türkiye'deki serbest bölgelerde başarıya ulaşan ve toplu iş sözleşmesi imzalanan ikinci grev olan Novamed grevini Serbest Bölgede Kadın Olmak, Bir Kadın Grevi adıyla kitaplaştırarak bir yandan bu deneyimi bize aktarırken, bir yandan da serbest bölgelerde kadın emek sömürüsünün kapitalist ve patriyarkal sisteme özgü özelliklerini ortaya çıkarıyor; bize bu iki sistemin, fabrikada grev deneyimi içinde birbirinin lehine ve kadınlar aleyhine nasıl eklemlendiğini görme olanağını sunuyor. https://www.catlakzemin.com/wp-content/uploads/2020/03/podcast-2-novamed.mp3  
Mar 25, 2020
Gülnur Acar Savran’la Kuramdan Politikaya Feminizm
37:34
Gülnur Acar Savran, Feminizm Yazıları: Kuramdan Politikaya adlı kitabında, 2004’te çıkmış olan Beden, Emek, Tarih’te tartıştığı kimi kuramsal önermelerin izini sürüyor, bunları içinde yaşadığımız dönemin dinamikleri bağlamında somutlaştırmaya çalışıyor. Örneğin: Karşılıksız ev emeği kavramından hareketle feminist sosyal hak talepleri geliştirmenin yollarını arıyor, Avrupa Birliği’nin toplumsal cinsiyet politikalarını bu kavram ışığında değerlendiriyor; ilk kitapta ısrarla üzerinde durduğu eşitlik/farklılık geriliminin AKP’nin fıtrata dayalı aileci politikalarının neresinde durduğunu sorguluyor; yine ilk kitapta cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsellik arasında kurduğu bağlantıların feminist bir cinsel politika açısından uzantılarını uzantılarını irdeliyor, heteroseksizm ve homofobi eleştirisini buradan yola çıkarak kurmaya çalışıyor. Bunun ötesinde, kitaptaki çeşitli yazılar kolektif bir feminist öznenin imkânlarını araştırıyor. https://www.catlakzemin.com/wp-content/uploads/2020/03/podcast-1-gulnur-acar.mp3
Mar 22, 2020